adsada

Servis, údržba, monitoring a optimalizácia fotovoltickej elektrárne

Pre vlastníkov a prevádzkovateľov fotovoltických systémov ponúkame a zabezpečujeme komplexný rozshah služieb súvisiacich s prevádzkou: preventívne prehliadky, pravidelné prehliadky a kontroly, termovízne merania panelov a rozvádzačov, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie NN a VN), monitoring prevádzky, zber a analýza dát. V súčasnosti zabezpečujeme servisné činnosti na elektrárňach s celkovým inštalovaným výkonom viac ako 56 MW.

adsadaKomplexné služby

Naším zámerom je poskytnúť komplexné služby, ktoré neobťažujú zákazníka so zabezpečením všetkých administratívnych a projektových prác pre uvedenie fotovoltickej elektrárne do prevádzky a pripojenie do regionálnej distribučnej sústavy.

 

 

výstavbaRealizácia fotovoltických parkov na kľúč

Na základe našich skúseností pre Vás zabezpečíme výstavbu fotovoltického parku na kľúč o všekými náležitosťami: vyhodnotenie lokality, návrh optimálneho riešenia FVE, finančná analýza celého projektu, prognóza výroby EE, spracovanie podkladov pre externé financovanie, projekčná a inžinierska činnosť, následne schválenie u DS, realizácia FV-parku vrátane monitoringu a vyhodnocovania výroby, manažovanie pripojovacieho procesu v rámci DS, administratíva URSO.

Aktuality

Ponúkame PV panely Suntech Power Pluto 245-Wdm za akciovú cenu:

0,71€ / 1 W
173,95€ / 1ks PV panel 245 W

suntech power pluto  

01

02

01

01

     

Datasheet pdf

Ceny sú uvedené bez DPH. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás kontaktujte.